Pełne odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy pod pewnymi warunkami.

Jeśli jesteś ofiarą wypadku, to jak najbardziej należy ci się odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy. Z otrzymaniem pełnej rekompensaty bywają jednak problemy. Warto wiedzieć, jak działać, aby otrzymać należne ci pieniądze?

Kiedy odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia?

Przede wszystkim na początek trzeba przypomnieć o tym, że w naszym kraju obowiązuje prawo, które mówi, że każde uszkodzenie czyjegoś ciała, doprowadzenie do rozstroju zdrowia jest szkodą, którą sprawca wypadku musi naprawić. Podstawę prawną tego obowiązku stanowi art. 444. § 1 k.c. Sprawca wypadku, w którym ktoś doznał uszczerbku na zdrowiu musi pokryć koszty leczenia, a także w razie inwalidztwa osoby poszkodowanej wszystkie koszty z niepełnosprawnością związane. Jeśli posiada on ubezpieczenie obowiązkowe OC, odpowiedzialność za likwidację szkody ponosi ubezpieczyciel.

Pełne odszkodowanie – pomoc prawników – Rybnik.

Otóż odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia należy się jak najbardziej osobie poszkodowanej. Wiele osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu próbuje jednak zmaksymalizować koszty tak, aby otrzymać, jak najwyższy zwrot kosztów leczenia. Poszkodowani nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że owszem należy im się zwrot kosztów leczenia jednak powinni robić wszystko, aby nie dochodziło do niepotrzebnych kosztów. Zamiast korzystać z prywatnej opieki medycznej, w pierwszej kolejności powinno się korzystać z publicznych, darmowych szpitali, klinik. Jest to tzw. minimalizacja szkody. Jeśli jednak publiczne leczenie, rehabilitacja jest niemożliwa, bądź trzeba długo na nią oczekiwać, to warto postarać się o pisemne tego oświadczenie. Wtedy mamy uzasadnienie wydatków na prywatne leczenie.

Również jeśli chcemy otrzymać pełne odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, to musimy udowodnić, że nasze koszty leczenia są związane z konkretnym zdarzeniem. Nie możemy na przykład leczyć się ze schorzeń, które nie są wynikiem wypadku. Jest to bardzo ważne i należy pamiętać o udokumentowaniu związku przyczynowego pomiędzy podjętym leczeniem a skutkami wypadku.

Kancelaria Odszkodowawcza w Rybniku specjalizuje się o dochodzeniu odszkodowań o charakterze majątkowym za szkody osobowe. Prawnicy podpowiedzą, jaką dokumentację należy zgromadzić. aby prawidłowo uzasadnić wszystkie roszczenia i uzyskać pełne odszkodowanie.