Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

W przypadku zdarzeń drogowych każda osoba poszkodowana może skorzystać z obowiązkowej polisy OC sprawcy wypadku. Warto wiedzieć w tej sytuacji, jakie dokumenty do ubezpieczalni przygotować w zależności od doznanych szkód?

Szkoda na pojeździe – co będzie potrzebne?

Dla celów dokładnego przeprowadzenia postępowania przez ubezpieczyciela konieczne będzie przedłożenie stosownej dokumentacji. Szkody mogą być wyłącznie majątkowe, a także obejmować uszczerbek na zdrowiu albo utratę życia. W zależności od skutków wypadku modyfikacji ulega również to, jakie dokumenty do ubezpieczalni zobowiązani będziemy przedłożyć. W przypadku wyłącznych szkód na majątku wystarczający będzie dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu (czasami konieczne jest potwierdzenie nabycia własności, szczególnie gdy pojazd jeszcze nie jest przerejestrowany) oraz dokumentacja przedstawiająca przebieg zdarzenia drogowego (zdjęcia, notatka policyjna, oświadczenie sprawcy wypadku). Nieodzownym elementem będzie również przedłożenie dowodów poniesionych strat (koszty naprawy, holowania, wynajmu auta zastępczego,).

Szkoda na zdrowiu  – jakie dokumenty do ubezpieczalni?

Jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu lub jego rozstroju konieczne będzie przedłożenie szczegółowej dokumentacji medycznej. Roszczący o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i zadośćuczynienie musi określić oczekiwaną kwotę świadczeń rekompensujących doznane straty. Jeśli doszło do utraty zdolności do pracy, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie od organu orzeczniczego. Równie ważne jest przedłożenie informacji na temat kwoty wynikającej z ewentualnej utraty dochodu z powodu pobytu w szpitalu i częstej utraty pracy w takich sytuacjach.

Zadośćuczynienie – uzyskaj pomoc – Rybnik i okolice

O ile stosunkowo łatwo jest udokumentować koszty dojazdów do szpitala, rehabilitacji czy też nierefundowanych świadczeń medycznych, o tyle poszkodowani często napotykają trudności w określeniu żądanej kwoty zadośćuczynienia. Są to nieco trudniejsze sprawy i często niezbędna jest pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W celu pozyskania dokładniejszych informacji korzystnie jest odwiedzić stronę: http://kancelariaciti.pl, gdzie dostępne są aktualne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań. Kancelaria odszkodowawcza w Rybniku od wielu lat świadczy pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia na wszystkich etapach postępowania – przed ubezpieczycielem i sądem.