Jak długo można jeździć samochodem zastępczym?

Przez pewien czas po odniesieniu szkód w wypadku samochodowym poszkodowany bez żadnych kosztów może korzystać z samochodu zastępczego. Za najem obowiązek zapłacić ma ubezpieczyciel sprawcy. Warto jednak wiedzieć, jak długo można jeździć samochodem zastępczym w zależności od rozmiaru szkody.

Od kiedy przysługuje bezgotówkowy najem auta?

Samochód zastępczy można wynająć: http://kancelariaciti.pl/ korzystając z usług kancelarii odszkodowawczej w Rybniku  zaraz po tym, gdy tylko dojdzie do wypadku. Przysługuje on do czasu zgłoszenia szkody (zwykle do 3 dni), a  potem w okresie rozpoczęcia odpowiednich czynności, takich jak dokonanie oględzin przez rzeczoznawcę z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kolejne etapy obejmujące zasadny okres najmu samochodu zastępczego, zalezą od tego, czy poniesione szkody na pojeździe są całkowite i nie ma możliwości naprawy, czy są to jedynie szkody częściowe kwalifikujące do naprawy.

Szkoda całkowita i częściowa – jak długo można jeździć samochodem zastępczym?

Istnieje różnica odnośnie tego, jak długo można jeździć samochodem zastępczym, gdy poniesiono szkodę całkowitą i częściową. Kiedy z auta pozostał tylko wrak, zwykle sprzedaje się pozostałości, po czym poszukuje nowego wozu. Przez cały ten czas, który nie może być jednak przesadnie wydłużany, można jeździć najmowanym autem. Jeśli szkoda jest jedynie częściowa, samochód z wypożyczalni przysługuje aż do momentu, gdy naprawa zostanie zakończona.

Dochodzenie odszkodowań Rybnik – uzyskaj zwrot wszystkich kosztów.

W obydwu przypadkach okres zasadnego najmu należy prawidłowo udokumentować, aby ubezpieczyciel nie zanegował zasadności poniesionych kosztów, gdyż wówczas dochodzenie odszkodowań może rodzić problemy. Przy szkodzie całkowitej spory najczęściej dotyczą czasu potrzebnego na organizację pozbycia się wraku i zakupu nowego auta. Przy likwidacji szkody częściowej często czekamy na sprowadzenie części zamiennych, potrzebne są dodatkowe oględziny rzeczoznawcy – auto pozostaje w warsztacie dłużej niż planowaliśmy.

Kancelaria odszkodowawcza w Rybniku zajmuje się bezgotówkowym najmem aut zastępczych  oraz rozliczeniem kosztów z ubezpieczycielem. Klient zyskuje pewność, że nie będzie zmuszony dopłacać z własnych środków.