Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do wypłacania odszkodowań w terminie 30 dni. Nie jest to jednak termin niezmienny – może bowiem ulec wydłużeniu pod pewnymi warunkami. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Wypłata kwoty bezspornej

Artykuł 817 § 1 k.c. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. mówi o tym, iż ubezpieczyciel ma trzydzieści dni na wypłacenie odszkodowania – czas ten jest liczony od momentu zgłoszenia szkody. Zdarza się, iż wyjaśnienie danej sprawy nastręcza trudności i dochodzenie odszkodowań trwa dłużej – wtedy w ciągu 30 dni musi zostać wypłacona kwota bezsporna, czyli ta część odszkodowania, co do której nie ma wątpliwości, iż jest zasadna.

Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Jeśli sytuacja tego wymaga, wypłacenie odszkodowania może nieco przesunąć się w czasie. Dzieje się tak, gdy sytuacja wymaga dalszych wyjaśnień. Nie można ustalić sprawcy, należnej kwoty odszkodowania lub istnieją rozbieżności, co do okoliczności zdarzenia. Należy jednak pamiętać, iż ubezpieczyciel ma 90 dni na ostateczną decyzję. Jeśli po tym czasie nie poznamy jego stanowiska  można wystąpić z pozwem do sądu. Niekiedy samo złożenie dobrze przygotowanego pozwu wpływa na zmianę decyzji ubezpieczyciela i uznanie roszczeń.

Gdzie szukać niezbędnych informacji? Pomoc kancelarii w Rybniku

Nie każdy wie, w jaki sposób postępować z ubezpieczycielem podczas procesu dochodzenia odszkodowań. Przydatnym i łatwo dostępnym źródłem potrzebnych informacji może okazać się Internet. Strony takie jak http://kancelariaciti.pl/ zawierają wiele praktycznej, np. jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni i co zrobić w przypadku przekroczenia ustawowych terminów. Możemy także skorzystać z formularza i umówić się na bezpłatne konsultacje prowadzone przez kancelarię w wielu miastach, między innymi w Rybniku.