Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

W dzisiejszych czasach większość ludzi żyje w biegu. Nie na rękę są im wypadki, których skutkiem jest utrata możliwości korzystania z samochodu na kilka dni. Właśnie dlatego warto dowiedzieć się, na jakiej podstawie można domagać się auta zastępczego, aby dochodzenie odszkodowań było skuteczne.

Dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy?

Samochód zastępczy to rozwiązanie stosowane przez coraz większą liczbę osób, które ze względu na uszkodzenie auta pozostają bez środka transportu. Warto zaznaczyć, że ubezpieczyciel sprawcy powinien oddać pieniądze za najem, gdyż posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zobowiązany jest w granicach odpowiedzialności cywilnej do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem pojazdu, a najem auta zastępczego pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze skutkami wypadku. Utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi szkodę majątkową podlegającą wyrównaniu. Nieistotne czy osoba poszkodowana ma dostęp do komunikacji publicznej, czy nie oraz czy jest przedsiębiorcą, czy konsumentem. Należy jednak pamiętać, że dochodzenie odszkodowań wiąże się z prawidłowym udokumentowaniem roszczeń. Ubezpieczyciel nie zwróci pieniędzy za wynajem auta z klasy wyższej niż uszkodzone. Należy wybrać wypożyczalnię oferującą ceny odpowiadające średniej rynkowej w regionie.

Bezgotówkowy najem – Rybnik i okolice.

Możliwość wynajmu auta zastępczego w przypadku konieczności zostawienia swojego samochodu w warsztacie lub też utraty auta, którego nie można naprawić, powinna być standardem. Uzasadnienie dlaczego przysługuje mi pojazd zastępczy, nie jest skomplikowane. Wystarczy, że w naszym gospodarstwie domowym nie ma do dyspozycji innego pojazdu o tym samym przeznaczeniu. Poszkodowany traci pojazd, którym dojeżdżała do pracy, na zakupy, dowozi dzieci do szkoły czy lekarza. W procesie dochodzenia odszkodowań pomocy w Rybniku może udzielić kancelariaciti.pl, która zajmuje się bezgotówkowym wynajmem aut. Firma doradzi, jakie dokumenty należy zgromadzić. Będzie również służyć pomocą w kontaktach z ubezpieczycielem i sprawi, że wszystkie formalności uda się załatwić bez problemu. Auto zastępcze to standard, do którego ma prawo każdy z nas.