Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

Gdy uszkodzenie pojazdu nastąpi w wyniku wypadku z winy innego kierowcy, naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź poprzez zapłatę odpowiedniej sumy. Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

Należyte odszkodowanie po wypadku Rybnik – jak uzyskać?

Dochodzenie odszkodowań po wypadku jest procesem skomplikowanym, wymagającym przedstawiania ubezpieczycielowi pełnej dokumentacji okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych każdy poszkodowany kierowca ma prawo do likwidacji szkody bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych oraz uzyskania odszkodowania po wypadku w pełni pokrywającego koszty naprawy auta. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają kosztorys, powołując się na zamiar poszkodowanego. Motywują, że nie planuje on dokonać naprawy lub zlecić ją w zaprzyjaźnionym warsztacie z zastosowaniem tańszych części zamiennych. W kwestiach spornych warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej w Rybniku. Na stronie http://kancelariaciti.pl/ znajdziemy niezbędne informacje na temat dochodzenia odszkodowań po wypadku drogowym. Kancelaria z Rybnika świadczy kompleksową pomoc zarówno w postępowaniu z udziałem ubezpieczyciela, jak również sądowym.

Czy muszę naprawić pojazd po szkodzie?

Zgodnie z przepisami prawa odszkodowanie ma służyć wyrównaniu strat majątkowych oraz pokryć przewidywane koszty naprawy. Nie ma znaczenia, czy poszkodowany zamierza naprawić auto. Wypłata  odszkodowania po wypadku z tytułu polisy OC nie zależy od przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Wątpliwości poszkodowanych, czy muszę naprawić pojazd po szkodzie, powstają wskutek praktyk ubezpieczycieli. Jeśli otrzymamy zaniżone odszkodowanie, należy bezwzględnie odwołać się od decyzji towarzystwa, a nawet wystąpić z powództwem do Sądu. Odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone auto powinno w pełni kompensować poniesione straty bez względu na to, jak spożytkujemy otrzymane pieniądze.