Czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Okazuje się, że nie każdy ubezpieczyciel chętnie i szybko wypłaca należne odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym lub kolizji drogowej. Czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania i co można zrobić, aby otrzymać swoją należność?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania po wypadku lub zwłoki zawsze można napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Statystyki pokazują, że po jego interwencji TU bardzo często zmienia swoje stanowisko i wypłaca należne świadczenia. Instytucja Rzecznika została specjalnie powołana do tego, aby występować w imieniu poszkodowanego i żądać wyjaśnień, czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania lub z jakich powodów nastąpiło opóźnienie.

Pomoc kancelarii odszkodowawczej z Rybnika

W tych i bardzo wielu innych sprawach dotyczących szkód warto także zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej w Rybniku, która zawsze chętnie pomoże w dochodzeniu swoich praw. Nie tylko zadba o interesy swoich klientów, ale również chętnie udzieli pomocy na każdym etapie postępowania. Na stronie http://kancelariaciti.pl/ znajduje się informacja o prowadzonych specjalizacjach.

Czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Zasadniczym i pierwszym terminem, jaki wiąże ubezpieczyciela do spełnienia obowiązku świadczenia jest 30 dni. O ile więc wypłata odszkodowania nie będzie możliwa w tym czasie, zakład ubezpieczeniowy powinien chociaż wyjaśnić zwłokę oraz wskazać przewidywany termin zakończenia likwidacji szkody. W przypadku nie dotrzymania tych terminów i zobowiązań, poszkodowany ma prawo do ubiegania się ustawowych odsetek za zwłokę. Odszkodowanie po wypadku może również zostać mocno zaniżone, jeśli ubezpieczyciel udowodni rażące niedbalstwo poszkodowanego. Analiza skarg kierowanych do Rzecznika Finansowego wskazuje, czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania lub je zaniża. Najczęściej towarzystwo powołuje się na brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szkodą a zdarzeniem, ustalenie odmiennych okoliczności zdarzenia niż podaje roszczący oraz niewystarczającą dokumentację zgłaszanej szkody.