Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Najczęściej wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do kolizji lub wypadku na drodze. Ważne, żeby w kryzysowej sytuacji zachować rozsądek i prawidłowo zawiadomić ubezpieczyciela – to warunek konieczny dochodzenia odszkodowań. Jak zgłosić szkodę po kolizji lub wypadku drogowym?

Kolizja czy wypadek?

Pierwszą ważną kwestią jest rozróżnianie kolizji od wypadku. O kolizji mówimy wtedy, kiedy doszło jedynie do uszkodzeń materialnych, np. w wyniku stłuczki. Wypadkiem określa się sytuację, w której ranni są pasażerowie lub piesi. Jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu któregokolwiek z uczestników ruchu, mamy obowiązek zawiadomić policję, która sporządzi notatkę. W przypadku kolizji wystarczy spisanie oświadczenia przez sprawcę. Obydwa dokumenty stanowią pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Gdy sprawca ma ważne OC.

Jeśli sprawca kolizji lub wypadku ma ważne OC, poszkodowany powinien skontaktować się z jego ubezpieczycielem, składając wizytę w biurze, przez internet lub dzwoniąc do przedstawiciela TU. Jeśli szkoda jest niewielka i nie uniemożliwia poruszanie się samochodem, można to zrobić po powrocie do domu. Natomiast jeśli potrzebna będzie pomoc drogowa, z TU najlepiej skontaktować się od razu. Od 2015 roku kierowcy mają możliwość skorzystania z programu Bezpośredniej Likwidacji Szkód – szkodę zgłaszamy wtedy w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym, co umożliwia dochodzenie odszkodowań bez czekania na dopełnienie formalności przez ubezpieczyciela sprawcy.

Co, jeśli sprawca nie posiada OC?

Inaczej sytuacja wygląda, gdy sprawca nie jest objęty ubezpieczeniem OC. W takim przypadku poszkodowany nie zgłasza kolizji czy wypadku do ubezpieczyciela sprawcy, ale do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w ofercie OC. Wypłatą odszkodowania zajmie się wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Może zdarzyć się sytuacja, gdy sprawca nie ma ubezpieczenia OC, ale poszkodowany dysponuje ubezpieczeniem AC (autocasco), z którego uzyska odszkodowanie. Nie traci on wówczas zniżek,  dodatkowe koszty w tym zakresie pokryje UFG.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Rybnik i okolice.

W razie problemów z ubezpieczycielem, kancelariaciti.pl w Rybniku oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W imieniu Klienta dopełniamy wszelkich formalności względem towarzystwa ubezpieczeniowego, a w trudnych przypadkach podejmujemy się dochodzenia odszkodowań przed sądem.